Stretchning

Att stretcha under uppvärmningen och innan träningspasset var tidigare något som rekommenderades. Alla stretchade i syfte att göra leder och muskler smidigare inför träningen. Nu för tiden har man i stort gått helt ifrån idén att stretchning skulle påverka träningspasset positivt – tvärtom är det många som menar att det kan vara skadligt.

Förr och nu

Under 1970-80-talet blev stretchning ett vanligt inslag i uppvärmningsprocessen. Man menade på att stretchningen skulle minska träningsvärken. För detta påstående finns det dock inget belägg för. Syftet med stretchning är att förlänga musklerna och därmed öka smidigheten. Inför ett träningspass användes det för att maximera rörelserna som skulle komma att användas under passet. Nu för tiden är de flesta överens om att stretchning inte bidrar till att förlänga musklerna, däremot ökar smärttåligheten.

Stretcha efter träningen

Att stretcha innan träningen, när kroppen inte är helt uppvärmd, ökar risken för träningsvärk. Genom att töja en kall muskel riskerar man att skada muskeln. Rörlighetseffekten som man är ute efter blir då den motsatta. Vill man jobba med rörlighetsträning är det bättre att utföra stretching efter träningspasset, när kroppen är varm. Korta stretchövningar ger sällan ett hållbart resultat, utan för den som vill öka rörligheten är ett yogapass att föredra. För den som vill komma ner i varv efter träningen kan korta stretchövningar dock fungera. Men att komma ner efter ett hårt pass är just vad det bidrar till.

Statisk eller dynamisk stretchning

När man talar om stretch idag brukar man dela in det i statisk och dynamisk stretchning, var den förra förklarar begreppet som vi är vana att föreställa oss stretchning. Under statisk stretch sträcks muskeln ut och hålls stilla i utsträckt läge. Dynamisk stretchning eller töjning innebär att man använder sig av en rörelse där muskeln sträcks ut, extraheras, för att sedan dras samman, kontraheras. Det fungerar mer som en uppvärmningsövning där muskeln inte sträcks ut till max. Att använda sig av dynamisk stretchning, som en del av uppvärmningen, innan ett träningspass används ofta idag. Dock läggs den statiska stretchen till träningspassets slut, för att inte överbelasta och skada muskeln.