Uppvärmning innan träningen

Att värma upp inför ett träningspass har egentligen ingenting med att förebygga träningsvärk att göra. Däremot är det ett effektivt sätt att förebygga skador. Enkelt beskrivet betyder uppvärmning att kroppstemperaturen långsamt ökar, vilket gör att muskler och leder blir rörligare. Kort är det detta som händer under uppvärmningen;

  • En ökad temperatur gör ledvätskan hal och gör att den därför också kan smörja leden.
  • Muskeln påverkas genom att bli mer elastisk och risken för muskelsträckning minskar.
  • Genom att värma upp hinner syreupptagningen med. Genom en stadigt men försiktig ökad puls, hinner musklerna få det syre de behöver för att kunna prestera optimalt.
  • Nervsignalerna vaknar till när kroppstemperaturen höjs, vilket betyder att man reagerar och rör sig snabbare och smidigare.

Att värma upp är därför värt den extra tiden. Genom att man förbereder kroppen på den kommande belastning som den kommer att utsättas för, hinner muskler, leder, andning och nerver komma igång och skaderisken minskar avsevärt.

Kort uppvärmning

Uppvärmningen ska hållas kort. Syftet med uppvärmningen är just att höja kroppstemperaturen, utan att för den skull trötta ut dig själv. Befinner du dig utomhus eller i en kall lokal krävs en lite längre uppvärmning. Däremot kan du se till att ha en extra tröja under uppvärmningen. Energin ska du spara till själva träningspasset så en uppvärmning på cirka 10 minuter är mer än nog.

Olika uppvärmningstekniker

Det finns många sätt att värma upp inför träningen. Ett allsidigt och smidigt sätt att värma upp är att hoppa hopprep. Ska du exempelvis träna styrka kan du välja att värma upp genom att utföra samma övning som du tänkt träna, fast använda dig av lägre vikter. Mjuka och kontrollerade rörelser där du undviker för stor belastning kan i många fall vara nog för att få upp puls och temperatur.