Avståndsmätare Konus Range 600

Det är få saker som är lika irriterande som att göra en miss när man bedömer avstånd. Detta kan innebära att en fullträff helt och hållet missar. I och med att det kommit allt mer teknisk utrustning att ta hjälp av, kan man nu radikalt skära ner på antalet missar som följt av undermålig avståndsmätning. Oavsett om det är golf eller jakt man ägnar sig åt, kan man gå från totalmiss till exakt träff genom att ha rätt avståndsinformation. Bland de många olika avståndsmätare butikerna erbjuder är avståndsmätare Konus Range 600 förstahandsvalet för många. Denna har, vilket namnet anger, möjlighet att mäta upp upp till 600 meter! Någonting man bör tänka på är dock att dessa siffror bygger på spegeltester där optimala omständigheter föreligger. Om man istället skall mäta avstånd till ett träd, är det inte samma distans som hanteras. Dock klarar denna variant upp till 500 meter vilket ofta räcker.

Hållfast utrustning

När man använder redskap som är tänkta att fungera i naturen, är det viktigt att de också kan leverera trots regn och storm. Som kund behöver man kunna förlita sig på att det man köper inte kommer att falla sönder när det gäller! Det är kanske en av anledningarna till att flertalet väljer erkända kvalitetsprodukter när de skall handla jaktsaker.

Hur en avståndsmätare fungerar varierar. Just denna har en förmåga att skicka ut laser som sedan studsar tillbaks. Genom att räkna med tiden det tar för signalen att vända tillbaks till kikaren kan man sedan få information om det avstånd man har. Kikaren har dessutom förstoring med 6x vilket är tillräckligt för att kunna ställa in kikarens sikte på målet. Allt för hög förstoring innebär en svårighet att hålla skärpa. I och med att man inte mäter avstånd mer än 500 meter bort är detta fullt nog för att man skall kunna få ut exakt information. Avstånden återges i kikarens synfält både i yards och meter. Detta kan man ställa in för att få den enhet man önskar använda sig av från ett tillfälle till nästa.